Avatar
Nguyễn Thanh Lượng -

Tôi đang muốn làm răng Implan cho hàm trên 3 cái và hàm dưới 1 cái trong dịp khuyến mại của Quý vị trước ngày 15-7-2020.Xin được tư vấn và hẹn gặp để thực hiện trong đợt khuyến mại này. Trân trọng cám ơn
Ng.Thanh Lượng

Trả lời