Avatar
Phạm Thị Hoà -

Bác sỹ tư vấn cho tôi biết tôi mới nhổ răng hàm 36 được 2 ngày thì bao lâu tôi mới trồng được răng bằng phương pháp implant

Trả lời