Avatar
Nguyen tuan Hoang -

Bác sỹ cho em hỏi . Răng em bị vàng do troc men giờ làm thế nào để răng trắng đk lại bình thường ạ

Trả lời