Avatar
Đỗ thị hợp -

Bsi cho e hỏi.e đang bầu kẻ tuần t8.răng số 8 đang bị sưng lợi rất đau ạ.đã 3 ngày rồi mà chưa thấy đỡ,bây giờ e có thể nhổ răng đấy k ạ

Trả lời