Avatar
Nguyễn Thuý -

Bố em nhổ răng số 8 và sau đó đau đầu dữ dội . Có cách nào để khắc phục k ah?

Trả lời