Avatar
Hồ Thanh Hải -

Mình muốn nhổ răng số 8 hàm dưới mọc lệch. Vậy thời gian thăm khám và nhổ răng hết bao lâu. Có cần đăng ký lịch trước không. Ngày làm việc trong tuần và cuối tuần có làm việc không.

Trả lời