Avatar
Nguyễn Thành Đạt -

Em bị sâu mất một nửa cái răng cửa hàm trên bây giờ em muốn trồng răng sứ đc k ăn khoảng 2-3 triệu

Trả lời