Avatar
Nguyễn văn toàn -

Tôi bị sâu hỏng mất 2 răng hàm, 1 cái tôi hàn năm 2005 đến giờ vừa bị vỡ mất 2/3 răng, 1 cái kia thì sâu ăn cụt rồi. Cho tôi hỏi lắp lắp răng giả được không? Chi phí bn ?

Trả lời