Nha khoa Lạc Việt đầu tư rất nhiều máy móc nên có thể điều trị cùng lúc cho nhiều bệnh nhân