Đội ngũ bác sĩ.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA IMPLANT TẠI LẠC VIỆT INTECH

CHUYÊN GIA IMPLANT VŨ ĐỨC DUY


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 034599/HNO-OCHN


Chứng chỉ trồng răng implant nha khoa số: 170011/VĐTRHM-IPL


Kinh nghiệm: thực hiện nhiều ca thành công trồng răng


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội


Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.

>>> Xem thêm: Ưu đãi cấy ghép Implant

CHUYÊN GIA IMPLANT HOÀNG VŨ HIỆP


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012801/HNO-CCHN


Chứng chỉ trồng răng implant nha khoa số: 33/2012 – B29


Kinh nghiệm: thực hiện nhiều ca thành công trồng răng


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội


Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.

>>> Xem thêm: Ưu đãi cấy ghép Implant

CHUYÊN GIA IMPLANT PHAN TIẾN HOÀI


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012443/NA-CCHN.


Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 170106/RHM-IMP.


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội.

>>> Xem thêm: Ưu đãi cấy ghép Implant

CHUYÊN GIA IMPLANT NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 003343/TQ-CCHN.


Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 170008/VĐTRHM-IPL.


Tốt nghiệp bằng giỏi bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội.

>>> Xem thêm: Ưu đãi cấy ghép Implant

CHUYÊN GIA IMPLANT MAI MINH VƯƠNG


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012574/HPO-CCHN.


Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: IPL16.19063.


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Dược Hải Phòng

>>> Xem thêm: Ưu đãi cấy ghép Implant

CHUYÊN GIA IMPLANT CAO MINH KHÁNH


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 034413/HNO-OCHN.


Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: C26.06/ImplantK04.


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội.

>>> Xem thêm: Ưu đãi cấy ghép Implant