Đội ngũ bác sĩ.

Khác hoàn toàn với những phương pháp trồng răng đơn giản khác, trồng răng implant là một phương pháp khó và phức tạp trong đó hai yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công là sự vô khuẩn và trình độ của bác sĩ cấy ghép implant.

Lạc Việt là trung tâm nha khoa chuyên sâu về implant với đội ngũ bác sĩ giỏi, đã từng tu nghiệp chuyên sâu tại Pháp về implant nha khoa. Dưới đây là đội ngũ bác sĩ phẫu thuật implant của chúng tôi.

THẠC SĨ – BÁC SĨ : PHẠM HÙNG SƠN
 • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012801/HNO-CCHN,
 • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 33/2012 – B29
 • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội
 • Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.
 • Tu nghiệp chuyên sâu tại đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa.

THẠC SĨ – BÁC SĨ:  Mai Minh Vương
 • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, trường đại học y hà nội
 • Tốt nghiếp thạc sĩ chyên ngành răng hàm mặt đại học y hà nội
 • Đang là giảng viên khoa tiểu phẫu trong miệng, trường đại học y hà nội
 • Đã thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt thành công.

Bác sỹ: NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
 • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 003343/TQ-CCHN,
 • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 170008/VĐTRHM-IPL
 • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội
 • Chứng chỉ phục hồi teeth của Amenian Dental assocation cấp.

Xem thêm

Bác sỹ: ĐỖ NHƯ CHUYÊN
 • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 026002/HNO-CCHN,
 • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 170086/RHM-IPL
 • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội
 • Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.
 • Tốt nghiệp liên đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa.

Xem thêm