Một số ca lâm sàng điểu hình được thực hiện tại Nha Khoa Lạc Việt Intech

Đây là một số ca điển hình, vì hình ảnh có tính chất chuyên môn, chụp cận cảnh quá trình phẫu thuật, do đó có thể làm cho quý vị không mấy thích thú. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng mô tả một cách chi tiết nhất quá trình thao tác của một trường hợp lâm sàng.

Trồng implant răng cửa 21 bị mất răng do tai nạn.

Trồng implant răng cửa 21 bị mất răng do tai nạn.

Khi bị mất răng cửa, việc lựa chọn thời điểm để cấy ghép implant là vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định đến hiệu quả thẩm mỹ của răng implant. Trên quan điểm implant nha khoa mới nhất, các chuyên gia khuyến cáo nên trồng lại...

Xem thêm