Trồng implant răng cửa 21 bị mất răng do tai nạn.

Trồng implant răng cửa 21 bị mất răng do tai nạn.

Khi bị mất răng cửa, việc lựa chọn thời điểm để cấy ghép implant là vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định đến hiệu quả thẩm mỹ của răng implant. Trên quan điểm implant nha khoa mới nhất, các chuyên gia khuyến cáo nên trồng lại...

Xem thêm